Erhan Erden SEyitgazi Belediye Başkan Adayı


Tepebaşı belediyesinden işler iyi gitmiyor!

Tepebaşı belediyesinden işler iyi gitmiyor!
Tepebaşı belediyesinden işler iyi gitmiyor!
21 Mayıs 2024 Salı Okuma 5.937

Tepebaşı belediyesinden işler yolunda gitmiyor. Yarım milyara yakın bütçe açığı eleştirilere neden oldu. Tepebaşı Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi ile ilgili tespitler durumun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

2023 yılında neredeyse yatırım yapmayan Tepebaşı Belediyesinin  ikram ve tanıtım hizmetlerine yüklü miktarda para harcadığı bir kez daha ortaya çıktı. 

Tepebaşı Belediyesi’nde 1.418.300.00,00 TL olarak belirlenen gider bütçesi 1.409.359.613,55 TL olarak gerçekleşirken 1.340.000.000,TL olarak tahmin edilen gelir bütçesi 956.908.121,41 TL olarak gerçekleşti. Belediyenin 2023 yılı bütçesi 452.451.492,14 TL açık verdi. Bütçe ile ilgili incelemelerde bulunan AK Partili komisyon üyeleri, ‘’Gerçekleşen bütçenin gelirinin yarısı kadar açık vermesi ciddi mali başarısızlık olarak tarafımızca değerlendirilmiştir’’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısında ortaya çıkan rakamların yankısı Eskişehir gündeminden tartışılmaya devam ediyor. Bir yandan hükümetin açıkladığı "Tasarruf tedbirlerini" eleştiren Ahmet Ataç'ın sözleri bir yanda yönettiği Tepebaşı Belediyesindeki rakamlar kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. 

İstikbal Gazetesinde yer alan detaylı haberin yankıları sürmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bütçe açığı ve harcama detaylarından sonra Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da "Tepebaşı Belediyesi tarafından satılan arazilerinden elde edilen paraların nerelere harcandığını" sordu. 

Tepebaşı Belediyesinin 2023 yılı bütçesindeki yarım milyarlık farkın ciddi mali başarısızlık olduğunun değerlendirildiği meclis toplantısında, AK Partili Komisyon Üyeleri müdürlüklerle ilgili olarak da şu tespitlerde bulundu;

‘’-KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün 2023 yılı kesinleşen bütçesi 25.499.426,83 TL olup bu bütçenin 21.704.162,30 TL sinin hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır. Başlangıç ödeneği 841.000,00TL olan müdürlüğün yıl içerisinde 21.704.162,30 TL hizmet alımı yapması kurumca mutlaka izah edilmelidir. 2022 yılında 1.613.661,25 TL ödenek kullanan müdürlüğün 2023 yılında 25.499.426,83 TL ödenek kullanması gerçekten izaha muhtaç bulunmuştur.

-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğün 2023 yılı kesinleşen bütçesi 31.091.932,80 TL. olup bu harcamanın 13.284.368,98 TL sinin tüketime yönelik malzeme alımı, 9.966.326,73 TL sinin hizmet alımı olduğu 4.441.689,66 TL sinin temsil ve tanıtma giderleri olduğu anlaşılmaktadır. Başlangıç ödenekleri 15.139.000,00 TL olan bu harcama kalemlerinin yıl sonunda 27.691.000,00 TL olarak gerçekleşmesi kaynakların kullanımında tasarruf ilkesine uyulmadığını göstermektedir.

-FEN İŞLERİ

2023 yılında gayri menkul sermaye üretim gideri için 108.850.000,00 TL başlangıç ödeneği konmuş olup yıl içerisinde 20.000.000,00 TL ek ödenek konduğu 2022 yılından devir eden ödenek ile toplam 128.850.000,00 TL ödeneğin oluştuğu bu ödeneğin 58.240.000,00 TL sının düşüldüğü gerçekleşen harcamanın ise 86.660.000,00 TL olduğu anlaşılmaktadır. Yatırım yapan müdürlükten ciddi anlamda ödenek düşülmesi yatırımların ertelendiğini kaynağın başka alanda kullanıldığını göstermesi açısından önemli bulunmuştur.

-KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 yılında 36.122.599,63 TL ödenek kullanan müdürlüğün 2023 yılı kesinleşen ödeneği 76.605.496,99 TL olarak gerçekleştiği 2022 yılına göre % 112 artış gösterdiği görülmüştür. Müdürlük hizmet alımı için 23.352.000,00 TL. başlangıç ödeneği koymuş yıl içerisinde 25.000.000,00 TL ek ödenek koymuş bu ödeneklerden 9.089.000,00 TL si düşülmüş 39.176.009,74 TL hizmet alımı gerçekleştirmiştir. Temsil ve tanıtma giderlerine 7.467.860,44 TL , tüketime yönelik 18.250.412,99 TL mal alımı gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Müdürlüğün bu 3 kalem harcama için toplamda 64.894.283,17 TL kaynak kullanıldığı, kaynakların kullanımında tasarruf genelgesine uyulmadığı, kaynak kullanımında etkin ve verimlilik esasına uyulmadığı görülmektedir.

-SOSYAL YARDIM İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2022 yılında 47.706.349,26 TL olarak gerçekleşen bütçenin 2023 yılında % 182 artış göstererek 134.496.073,47 TL sına ulaştığı görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında başlangıç ödeneği olarak 7.530.000,00 TL konduğu, 8.950.000,00 TL ek bütçe verildiği 9.714.000,00 TL aktarma yolu ile ödenek verildiği toplamda 26.194.000,00 TL öden oluştuğu bu ödeneğin 26.193.304,01 TL sının kullanıldığı, hizmet alımları için 12.955.000,00 TL başlangıç ödeneği konduğu 60.000.000,00 TL ek bütçe verildiği 837.000,00 TL ekleme yapıldığı bundan 20.060.000,00 TL düşüldüğü ödeneğin 53.732.000,00 TL olarak gerçekleştiği bunun 53.731.292,91 TL kullanıldığı, temsil ve tanıtma giderlerine 7.000.000,00 TL başlangıç ödeneği konduğu 7.500.000,00 TL ek bütçe verildiği 8.099.000,00 TL aktarma yolu ile eklendiği toplamda 22.599.000,00 TL ödeneğe ulaştığı bunun 22.598.464,10 TL sının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Müdürlüğün başlangıç ödeneği ek bütçesi aktarma yolu ile verilen bütçe toplamı 102.525.000,00 TL olup bu bütçenin 102.523.061,02 TL sının kullanıldığı görülmüştür.

Fen işlerinin gayri menkul sermaye üretim giderinin 86.660.000,00 TL olduğu yerde sosyal yardım işleri müdürlüğü 102.523.061,02 TL gider yapıyor ise belediyenin yatırımda ziyade seçim yılında sosyal yardım ile seçim yatırımı yaptığı görülmüştür.

-SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 yılında 13.911.034,41 TL olarak gerçekleşen bütçe 2023 yılında % 194 artışla 40.812.102,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Müdürlüğün 2023 yılında 27.219.432,94 TL hizmet alımı yapması manidar bulunmuştur. Bu harcamanın neler olduğu hakkında meclisin bilgilendirilmesini talep etmekteyiz.

Genel değerlendirme olarak tüm müdürlüklerde başlangıç ödenekleri, ek ödenek, aktarma yolu ile verilen ödenek, düşülen ödenekler ve kullanılan ödenekler incelendiğinde plansızlık ve tutarsızlığın önemli boyutta olduğu, toplam ödenekler ile kullanılan ödenekler arasında çok az farkların olması bu ödeneklerin yıl sonu itibari ile düzenlendiği izlenimi vermektedir.’’

 Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi​​​​Plan ve Bütçe Komisyonunun AK Partili üyeleri Hüseyin Kızılcık ve Ali Semih Ünlü, belediyenin borçlarına da dikkat çekerek şu tespitleri aktardılar;

‘’2023 yılı bilanço toplamlarının 28.469.659.641,17 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bilanço aktif toplamı içerisinde dönen varlıkların 184.361.253,21 TL olduğu, hazır değerlerin 30.290.204,09 TL olduğu anlaşılmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynakların 589.432.414,90 TL olarak gerçekleştiği, uzun vadeli yabancı kaynakların 355.370.482,87 TL olarak gerçekleştiği belediyenin kısa ve uzun vadeli borç toplamının 949.802.897,77 TL olduğu anlaşılmıştır. Kısa vadeli borçlar içerisinde faaliyet borçları 523.570.741,21 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu borç miktarı oldukça yüksek bir miktar olup önlem alınması şarttır. 2022 yılına göre kısa vadeli yabancı kaynaklarda 315.274.159,10 TL artış, uzun vadeli kaynaklarda 2022 yılına göre 292.980.140,46 TL artış olmak üzere toplamda 2022 yılına göre toplam borçlarda 2023 yılında 608.254.299,56 TL artış söz konusudur. Borç miktarında ki bu artışın mutlak suretle durdurulması ve mali disiplinin sağlanması şarttır. 2023 yılı belediye gelirleri ile toplam borcumuzun tamamını ödüyor, harcamalar için belediyeye 12.000.000,00 TL kalıyor. Gelirimiz ile borçlarımızı ve giderlerimizin ancak % 40 ını ödeme imkanımız bulunmaktadır. Bu durum ciddi anlamda mali zafiyettir.’’

AK Partili komisyon üyeleri karşı oy yazılarının son bölümünde de

‘’Hesabın incelenmesinde tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında yıl içerisinde 159.960.317,04 TL mal alımı yapıldığı tamamının tüketildiği dönem başı mevcudu ile dönem sonu mevcudunun bulunmadığı görülmektedir. Bunun anlamı yıl sonunda kurum envanter sayımı yapmamıştır. Taşınır kesin hesabında dikkate değer bir konu ise yıl içinde 2 adet otomobil alındığı 2 adedinin çıkışının yapıldığı 2 adet yolcu taşıma aracı alındığı 1 adedinin çıkışının yapıldığı 3 adet yük taşıma aracı alındığı 2 adedinin çıkışının yapıldığı toplamda çıkış yapılan 236.607,05 TL miktarın sermaye gelirleri içinde yer alan taşıt satış gelirleri hesabında görülmemesinin sebebinin izahı gerekmektedir.

Belediye şirketleri ile ilgili meclise bilgi verilmedi

Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere yer verilir denmesine rağmen gerek faaliyet raporunda ve gerekse kesin hesapta belediye şirketlerine ait meclise bilgi verilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yine 5393 sayılı belediye kanununun 64. Maddesinde kesin hesabın görüşülmesinde bütçeye ilişkin hükümler uygulanır denmesine rağmen , mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin mizan cetveli ve düzenlenecek temel mali tablolar ile diğer mali tabloları açıklayan 485.maddesinde yer alan tabloların mizan ve bilanço dışında kalan tabloların  meclise sunulan kesin hesap kitapçığında yer almadığı görülmüştür.

Kurum tarafından bilgimize sunulan raporlara göre yaptığımız inceleme sonucunda belediye kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadığı, kaynakların yüksek oranda borçlanma pahasına sosyal ve kültürel amaçlı projelerde harcandığı anlaşılmaktadır’’ dediler. Gönderen: journalYORUM YAZ
Bu habere yorumlar

Güncel